Historie

De christelijke muziekvereniging "Soli Deo Gloria" ("Aan God alleen de eer"), Zaandam is opgericht op 29 juni 1899 als afdeling van de Christelijke Jongelings Vereeniging "Hebt de Waarheid en den Vrede Lief" (Zach. 8:19b), die zelf weer de in 1868 opgerichte afdeling Zaandam was van het Ned. Jongelings Verbond. De Chr.Jong.Ver. Zach. 8:19b had haar domicilie aan de Langestraat in Zaandam, in het gebouw van de Vereeniging ter verbreiding van de Waarheid.

Op de jaarvergadering van augustus 1904 had de vereniging al 19 leden, 2 aspirantleden (jonger dan 16 jaar), 1 kunstlievend lid (de heer Brand) en 46 "begunstigers". Toen al werd besloten tot aankoop van "moeilijker muziek, tot meer ontwikkeling", en tot benoeming van een commissie om meer begunstigers te zoeken.

Later werden vaak de concoursen bezocht die de Noordhollandse Bond van Chr. Harmonie- en Fanfare-Corpsen jaarlijks organiseerde op Hemelvaartsdag.
Op de jaarvergadering van 24 juni 1946 blijkt dat de heren van de Jongel.Ver. niet eens meer afweten van het bestaan van Soli als onderafdeling van de JV. Daarom wordt officieel besloten de band met de JV te verbreken, en wordt Soli dus zelfstandig.
De muziek die werd gespeeld was lange tijd nogal klassiek; het was soms voor leden een reden om te bedanken. Werd er voorgesteld om wat meer populaire muziek te spelen, dan was het weerwoord van de dirigent dat "dat genre heel moeilijk goed te brengen was!"

Agenda

Geen activiteiten

Fotoalbums

Inloggen