Later werden vaak de concoursen bezocht die de Noordhollandse Bond van Chr. Harmonie- en Fanfare-Corpsen jaarlijks organiseerde op Hemelvaartsdag. Daarbij werden door het kleine korps (rond de 30 leden) o.l.v. dirigent Jan Schoen grote successen behaald, zoals bijvoorbeeld:

 • 5 mei 1932 te Den Helder een 1e prijs (62 punten) in de afdeling uitmuntendheid, en de wisselbeker (voor het hoogste aantal behaalde punten, evenals in 1927 in Bloemendaal)
 • 25 mei 1933 in Weesp (weer afdeling uitmuntendheid) een 1e prijs (66 punten) met lof der jury, en weer de wisselbeker!
 • 10 mei 1934 in Krommenie een 1e prijs (58 punten) in de ere-afdeling.
 • 22 mei 1941 te Broek op Langendijk een 1e prijs (61 punten) in de ere-afdeling met maar 21 leden!

Vaak trof men op die concoursen zusterverenigingen uit de Zaanstreek, zoals “Soli Deo Gloria” uit Koog aan de Zaan, en “Sursum Corda” uit Krommenie, die menigmaal “verslagen” werden.
Men was niet gauw tevreden: in het jaarverslag van 1930 werd geschreven dat een 1e prijs wel aardig was, maar dat men diende te streven naar het hoogste aantal punten! Dan volgt nu een opsomming van de bezochte concoursen, voorzover ik die heb kunnen achterhalen uit de verslagen: Bezochte concoursen:

 • 6-jul-1911 Rijswijk dir. J.Does 3e afdeling 1e prijs 97 pnt
 • 27-mei-1912 Buiksloot dir. J.Does 2e afdeling 2e prijs 54 pnt.
 • 1-jun-1914 Zuid-Scharwoude dir. N.de Jong 2e afdeling 2e prijs
 • 9-jun-1919 IJmuiden dir. J.Does 2e afdeling 2e prijs
 • 24-mei-1920 Sloterdijk dir. J.Does 2e afdeling 2e prijs 111 pnt
 • 23-jul-1921 Muiden dir. J.Does 2e afdeling 2e prijs
 • 13-mei-1926 Koog-Zaandijk dir. J.Schoen 2e afdeling 1e prijs 143 pnt
 • 12-aug-1926 Bussum dir. J.Schoen 2e afdeling 1e prijs 51 pnt
 • 26-mei-1927 Bloemendaal dir. J.Schoen 1e afdeling 1e prijs 144 pnt + wisselbeker
 • 1927 Overveen dir. J.Schoen 1e afdeling 1e prijs 144 pnt + lof der jury
 • 19-mei-1928 Schagen dir. J.Schoen uitmunt. 1e prijs 127 pnt
 • 1929 Zaandam dir. J.Schoen 1e afdeling 1e prijs 55 pnt
 • 1930 Wormerveer dir. J.Schoen uitmunt. 1e prijs 58 pnt
 • 5-mei-1932 Den Helder dir. J.Schoen uitmunt. 1e prijs 62 pnt + wisselbeker
 • 25-mei-1933 Weesp dir. J.Schoen uitmunt. 1e prijs 66 pnt + lof + wisselb.
 • 10-mei-1934 Krommenie dir. J.Schoen ere-afd. 1e prijs 58 pnt
 • 10-sep-1934 Wijckel (Fr.) dir. J.Schoen ere-afd. 1e prijs
 • 30-mei-1935 Alkmaar dir. J.Schoen ere-afd. 1e prijs
 • 1938 Weesp dir. J.Schoen 1e afd.? 1e prijs + lof+medaille Koningin
 • 22-mei-1941 Broek op Langendijk dir. J.Schoen ere-afd. 1e prijs 61 pnt
 • 15-mei-1947 Bloemendaal dir. J.Schoen 1e afd. 1e prijs 57 pnt
 • 8-mei-1948 Gorssel dir. J.Schoen 1e prijs 290 pnt
 • 1948 Hengelo (Gld) dir. J.Schoen
 • 26-mei-1949 Krommenie dir. J.Schoen 1e prijs
 • 1950 Slootdorp dir. J.Schoen
 • 1950 Wieringermeer dir. J.Schoen
 • 1951 Broek op Langendijk dir. J.Schoen 1e prijs 101 pnt
 • 1952 Enkhuizen dir. ?
 • 1953 Hengelo (Gld) dir. J.Bas
 • 1954 Krommenie dir. J.Bas
 • 1955 Eindhoven dir. J.Dekker
 • 4-jul-1959 Dinxperlo dir. W.Schoon 3e afd. 1e prijs
 • 2-jun-1960 Sassenheim dir. W.Schoon 1e afd. 2e prijs 276 pnt
 • 24-jun-1961 Rotterdam dir. W.Schoon 1e afd. 1e prijs 288 pnt
 • 1962 Amersfoort dir. W. Schoon
 • 1963 Broek op Langendijk dir. W.Schoon uitmunt. 1e prijs + lof der jury
 • 10-okt-1964 Zutphen dir. W.Schoon
 • najaar 1965 Rotterdam dir. W.Schoon
 • 22-nov-1969 Alblasserdam dir. N.Krijgsman 2e prijs
 • 7-nov-1970 Katwijk? Dir. N.Krijgsman
 • 1971 Zaandam dir. N.Krijgsman
 • 30-okt-1972 Zaandam dir. F.Pels 2e prijs 284 pnt
 • 2-nov-1974 Leiden dir. F.Pels 3e prijs
 • 4-jun-1983 Assendelft dir. W.Bekebrede 1e afd. 2e prijs 269 pnt
 • 4-jun-1988 Assendelft dir. W.Bekebrede 1e afd. 2e prijs
 • nov-1997 Hoofddorp dir. A.van Ham 1e afd. 1e prijs 84 pnt

Augustus 1914, toen de mobilisatie werd afgekondigd, gingen de repetities zo goed en kwaad als mogelijk door, maar “die mobilisatie heeft vele verenigingen ten onder doen gaan”!.
Tot overmaat van ramp vond op 16 januari 1916 nog de watersnood plaats, waardoor Soli enige maanden lang haar repetitielokaal aan de gemeente moest afstaan voor de berging van huisraad.
Toch werd op 31 augustus 1916 (Koninginnedag) alweer geblazen in de Tuin der Nederlanden aan de Oostzijde. Vroeger nam men het kennelijk niet zo nauw met aanvangstijden, want ontelbaar zijn de klachten over het te laat beginnen van de repetities door laatkomers. Ook de slechte studiezin van de leden was een veel voorkomend punt van bespreking in de bestuursvergaderingen.
Zo schrijft het jaarverslag bij het 25-jarig bestaan: “de algemeene indruk is niet zeer bemoedigend en de vereeniging heeft dan ook dit jaar een crisis doorgemaakt, misschien als nooit tevoren, een jaar waarin het vereenigingsleven een sterke inzinking vertoonde. Oorzaak: teruggang van het ledenaantal, slecht en weinig bezoeken der repetities alswel het te laat komen”. Op 7 januari 1925 wordt een algemene ledenvergadering gehouden over de toestand van de vereniging, en het bedanken van de dirigent. Met 10 tegen 1 stem (van de heer Schaap!?) en drie onthoudingen wordt besloten door te gaan.
Op de jaarvergadering van 1927 wordt geconstateerd dat het dieptepunt voorbij is.
Al in 1931 werd het voorstel om “damesleden” toe te laten aangehouden, omdat men liever toch eerst even bij andere verenigingen ging informeren hoe dat daar uitpakte. Ook in 1934 was het bestuur nog tegen het toelaten van dames in het corps; maar reeds in 1935 was er toch één binnengeslopen: Nel Schoen (dochter van de dirigent) kwam fluit spelen. Erelid Brand vond dat prima, immers: “alles wat adem heeft love den Heere”, dus liever nog meer dames! In de jaren ’33-’34 is er sprake van een wereldwijde crisis, die ook gevoeld wordt binnen Soli omdat verschillende leden werkloos zijn en hun contributie niet kunnen voldoen, maar de vereniging ligt wel “op hoger peil”. Het ledental loopt terug, evenals dat van de donateurs.

In 1934 werd besloten om ’s zomers twee weken geen repetitie te houden, vanwege slechte opkomst.
In 1936/1937 wordt weer gesproken over een “stevige dip”, maar aan het einde zijn er toch meer leden!
In de oorlogsperiode ’40-’45 werd aanvankelijk nog wel doorgespeeld (in het paviljoen in het Volkspark, en in het Evangelisatiegebouw aan de Bleekersstraat) maar nadat de Cultuurkamer was ingesteld werd (in de loop van 1941) de grond te heet onder de voeten, en werden de bezittingen ondergebracht bij Mw.Beekhoven aan de Bleekersstraat, en in een loods van Hr.R.v.d.Veen aan de Oostzijde. De contributie moest echter wel doorbetaald worden, om de dirigent te kunnen betalen. Later werd wel weer gespeeld (soms met 14 man!) in de achterkamer van dir. Schoen aan de Sav.Lohmanstraat, en bij vriend de Jong thuis.
Van oktober 1943 tot augustus 1944 werd zelfs samen gerepeteerd met Albert Heijns Harmonie, die ook te kampen had met weinig leden. Daarop werd later door veel leden nog met veel genoegen teruggezien!
Meteen na de bevrijding werd weer opgetreden, helaas met één lid minder: vriend Machiel van Marle was als verzetsman geëxecuteerd.

Na de oorlog was de ledensituatie blijkbaar zo nijpend geworden, dat overleg werd gepleegd met (en op initiatief van) “Soli Deo Gloria” uit Koog aan de Zaan om tot een fusie te komen (samen zou men dan ca 50 leden hebben). Overigens was al eens in 1937 een bespreking over fusie afgeketst.
Besloten werd nu om een jaar lang onder de naam “De Combinatie” samen te gaan (in 1945/1946) om uit te proberen of dat goed zou uitpakken, maar dat bleek geen succes, en dus gingen beide verenigingen weer ieder haars weegs. Soli Zaandam met 19 leden.

Bron: W. Bergwerf