Lijkt het je leuk om bij Soli Zaandam muziekles te volgen en/of in het harmonieorkest mee te spelen? Je bent van harte welkom als lid van Harmonie Soli Zaandam. Je kunt eerst een proefles nemen of een maand vrijblijvend de repetities bijwonen. Heb je interesse? Neem contact op via onderstaand contactformulier.

Lidmaatschap van Soli Zaandam

Lid 21 jaar en ouder €63,50 *


Lid tot 21 jaar en fulltime studerende 21+er (€10 korting) €53,50*


Lid van 21 jaar en ouder met alleen les (€20 korting) €43,50*


Lid tot 21 jaar met alleen les en 3e lid uit 1 gezin** (€30 korting) €33,50*


* Per kwartaal (automatische incasso rond 26 jan./26 apr./26 jul./26 okt.)

** Alle drie tot 21 jaar/fulltime studerend 21+er


Beëindiging lidmaatschap (zonder les) kan per 1 jan./1 apr./1 jul./1 okt.
(met les, alleen per 1 jul.) met opzegtermijn van 1 maand

Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht op de jaarvergadering van de vereniging. Onder de 16 jaar zijn de ouders of voogd (in gezelschap van het lid) van harte welkom om mee te vergaderen op de jaarvergadering.

Ik wil graag/misschien lid worden